Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Giáo Họ Phú Đường, Giáo Xứ Hoành Đông, Đồng Tiến Hoa Kính Đức Mẹ (12.05.2019)

Giáo Họ Phú Đường, Giáo Xứ Hoành Đông, Đồng Tiến Hoa Kính Đức Mẹ (12.05.2019)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét