GIỚI THIỆU TRANG Gx Thánh Mẫu Bc


Giới Thiệu Về Trang Gx Thánh Mẫu Bc
Diễn Đàn Gx Thánh Mẫu Bc là Diễn Đàn do các anh chị em Tín Hữu thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo phận Bùi Chu (xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều hành.

Diễn đàn này được thiết lập để đăng tải và chia sẻ các thông tin liên quan đến Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo Phận Bùi Chu. 

Mục đích của Diễn đàn này là nhằm đề cao, cổ võ và xây dựng những giá trị tích cực, những cái tốt, cái đẹp nơi Giáo xứ Thánh Mẫu, đồng thời cũng nhằm lên tiếng, cảnh báo và ngăn chặn những cái xấu, những cái chưa đẹp, chưa tốt nơi Giáo xứ này, hầu giúp cho Giáo xứ luôn được thăng tiến về mọi mặt.

Diễn đàn này cũng sẽ là tiếng nói được cất lên thay cho những người nghèo, những người cùng khốn, những người bị gạt ra bên lề cuộc sống, và những người không thể cất lên được tiếng nói của mình. 

Trong diễn đàn này, mọi thông tin liên quan đến Giáo xứ đều được đăng tải, ví dụ như các sinh hoạt chung của Giáo xứ (bao gồm Lễ và Hội). 

Chúng tôi cũng cố gắng đăng tải những hình ảnh, những thông tin có liên quan đến các gia đình hay những cá nhân trong Giáo xứ nhằm đề cao và phát huy những cái hay, cái đẹp nơi những gia đình và cá nhân đó. Và trong mức độ có thể, những hành vi xấu nơi một số cá nhân có nguy cơ phương hại đến cộng đoàn Giáo xứ cũng được nêu lên để cảnh giác mọi người. 

Những biến cố vui, buồn xảy ra trong Giáo xứ (chẳng hạn như Hiếu, Hỷ…) cũng được đăng tải hầu giúp mọi thành phần trong Giáo xứ, những người đang sống ngay trên mảnh đất Thánh Mẫu thân yêu, hay những người đang phải sống xa quê vì những mục đích hay những nhu cầu khác nhau, tất cả đều có thể hiệp thông với nhau trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố. 

Những thông tin liên quan đến các tổ chức, các đoàn thể, các gia đình hay các cá nhân có bản hương Thánh Mẫu, cũng được đăng tải nhằm tạo sự liên kết. 

Các Văn Kiện Tòa Thánh, các Tác Phẩm Thần Học, Triết Học, Tu Đức Học…, và các Bài Giảng, các bài Suy Niệm, các Diễn Văn, hay các Suy Tư Thần Học của Đức Thánh Cha, của Cha Xứ, của các Linh Mục hoặc của những cá nhân hay tổ chức khác, cũng đều được đăng tải nhẳm thúc đẩy tinh thần Tin Mừng hóa. 

Chúng tôi tha thiết kính mời tất cả quý vị, trong mức độ bao nhiêu có thể, hãy trở thành cộng tác viên tích cực của diễn đàn này. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để đóng góp bao nhiêu có thể trong việc phát triển và thăng tiến Giáo Xứ Thánh Mẫu thân yêu của chúng ta. 

Mọi thông tin, hình ảnh, bài vở và ý kiến đóng góp, xin gửi về địa chỉ sau: thanhmaubc@gmail.com. Xin kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, nghị lực cũng như đầy tràn mọi phúc lành của Chúa và Mẹ Maria. 

Ban Điều Hành Diễn Đàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét